• การลงทุน
    หุ้น

    วิธีดูการเล่นหุ้น แบบ วีไอ เปรียบเทียบกับ สายเทคนิก

    วิธีดูการเล่นหุ้น แบบ วีไอ เปรียบเทียบกับสายเทคนิก การลงทุนในตลาดหุ้นจะมีรูปแบบ การลงทุนอยู่สองแบบใหญ่ ได้แก่ แบบวีไอ และ แบบเทคนิคแล้ว วีไอกับเทคนิคต่างกันอย่างไร ? การลงทุนแบบวีไอ (VI) หรือ Value Investment คือ การลงทุนแบบเน้นคุณค่า คำว่าการลงทุนแบบเน้นคุณค่าคือ การดูพื้นฐานหุ้นเป็นหลัก ว่ากิจการหุ้นตัวนั้นเป็นอย่างไร กิจการมีกำไรต่อเนื่องหรือไม่ อนาคตมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่าปัจจุบันไหม ซึ่งการที่นักลงทุนจะลงทุนแนวนี้จะต้องเน้นการลงทุนระยะยาว อาจถือหุ้นตัวหนึ่งนานถึงปี แล้วรอเก็บกำไรในครั้งเดียว ระหว่างนั้นก็ เก็บเงินปันผลกินไปเรื่อยๆ (เรื่องเงินปันผลสามารถศึกษาได้จากบทเรียนก่อนหน้าครับ)ส่วนการลงทุนแบบเทคนิค หรือ Technical Analysis เป็น การลงทุนที่ต้องใช้การศึกษากราฟเน้นดูสัญญาณจาก indicator ต่างๆ(indicator = เครื่องมือวิเคราะห์กราฟ)เพื่อดูสัญญาณว่าเมื่อไรจะซื้อเมื่อไรจะขาย ซึ่ง indicator ต่างๆเหล่านี้ ก็ยังมีย่อยลงไป อีกหลายแบบ เช่น การลงทุน MACD, RSI, EMA เป็นต้น โดยนักลงทุนแนวเทคนิคเน้นลงทุนระยะสั้น ซื้อมาขายไป และไม่สนปัจจัยทางพื้นฐานหุ้นตัวนั้น ได้กำไรเร็วมาดูข้อสรุปข้อแตกต่างกันอีกครั้ง วีไป…